MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
MeerRadio Nacht | 00:00 - 06:00
Share |

Content about PvdA

september 5, 2018

De lijsttrekker is bekend, de lijst is gevuld. De PvdA Haarlemmermeer is klaar voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.....

HOOFDDORP - De lijsttrekker is bekend, de lijst is gevuld. De PvdA Haarlemmermeer is klaar voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

februari 8, 2018

De fractie van de PvdA heeft het college van B en W gevraagd of het de samenwerking met de voedselbank in de toekomst wel aankan........

HOOFDDORP – De fractie van de PvdA heeft het college van B en W gevraagd of het de samenwerking met de voedselbank in de toekomst wel aankan. De normen voor de voedselbank zijn onlangs verruimd en de verwachting is dat dit tot meer cliënten zal leiden. In het verleden kwam het voor dat er flinke achterstanden waren en dat cliënten langer afhankelijk waren van de voedselbank dan afgesproken en wenselijk. Ook nu lijken de wachttijden weer op te lopen.

juni 29, 2017

De heer H.J. de Bruijn en mevrouw I. Hedlund zijn onlangs in het Oude Raadhuis in Hoofddorp geëerd voor hun 50-jarig lidmaatschap van de PvdA.......

HOOFDDORP - De heer H.J. de Bruijn en mevrouw I. Hedlund zijn onlangs in het Oude Raadhuis in Hoofddorp geëerd voor hun 50-jarig lidmaatschap van de PvdA.

Deze huldiging met een gouden speld en een bos rode rozen werd verricht door het prominente PvdA-lid en inwoner van Haarlemmermeer, Tineke Netelenbos.

Oud-minister Netelenbos ging bij de uitreiking van de spelden onder andere in op de aanleiding voor de jubilarissen om lid te worden van de PvdA.
 

maart 18, 2017

Volgens fractievoorzitter Chris Vonk van de PvdA-afdeling Haarlemmermeer, heeft de PvdA het dramatische verlies bij de Tweede Kamerverkiezingen aan zichzelf te danken.....

HOOFDDORP - Volgens fractievoorzitter Chris Vonk van de PvdA-afdeling Haarlemmermeer, heeft de PvdA het dramatische verlies bij de Tweede Kamerverkiezingen aan zichzelf te danken.

Vonk is van mening dat de PvdA er niet in geslaagd is om de kiezer duidelijk te maken waarom het goed is geweest dat zij de afgelopen periode met de VVD in de regering hebben gezeten.

Fractievoorzitter Vonk verwijt lijsttrekker Lodewijk Asscher dat deze vooral in het begin van de verkiezingscampagne te kleurloos en te terughoudend was.

Bron: hcnieuws.nl

november 28, 2016

De fractie van de PvdA stelt vragen aan het college van B en W naar aanleiding van het onderzoek naar kankerverwekkende stoffen in kunstgrasvelden..... 

NIEUW-VENNEP – De fractie van de PvdA stelt vragen aan het college van B en W naar aanleiding van het onderzoek naar kankerverwekkende stoffen in kunstgrasvelden.

Afgelopen weekend heeft bandenbranchevereniging VACO aangetoond dat veel kunstvelden te veel kankerverwekkende stoffen bevatten.

Op sommige velden worden stoffen gevonden die zes keer de norm overschrijden.

Haarlemmermeer heeft 19 kunstgrasvelden waar dit kankerverwekkende granulaat wordt toegepast.

Volgens de lokale PvdA moet de gemeente hier snel iets aan doen.
 

september 5, 2016

Voormalig Haarlemmermeers PvdA-raadslid Bert van der Vliet is vorige week dinsdag op 73-jarige leeftijd overleden.....

HOOFDDORP - Voormalig Haarlemmermeers PvdA-raadslid Bert van der Vliet is vorige week dinsdag op 73-jarige leeftijd overleden.

De heer Van der Vliet was tussen 2006 en 2010 fractievoorzitter van de PvdA-Haarlemmermeer.
Voor veel PvdA-raadsleden was hij een politieke coach en leermeester.

Voor hij in de gemeenteraad kwam, was de geboren Hillegommer onder anderen voorzitter van de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer.

De uitvaart van Bert van der Vliet was afgelopen vrijdagmiddag.

Bron: haarlemsdagblad.nl
 

juni 20, 2016

Afgelopen zaterdag heeft de ernstig zieke Jan Rijpkema een schilderij in ontvangst mogen nemen van PvdA-fractievoorzitter Chris Vonk......

HOOFDDORP – Afgelopen zaterdag heeft de ernstig zieke Jan Rijpkema een schilderij in ontvangst mogen nemen van PvdA-fractievoorzitter Chris Vonk.

De Amsterdamse kunstenaar Serge Verheugen had een portret gemaakt van de bekende Hoofddorper en PvdA-lid Rijpkema.

Verheugen is bezig een serie portretten te maken van bekende en minder bekende Nederlanders die in hun laatste levensfase verkeren.

Tijdens de schildersessie die hieraan vooraf ging, heeft Jan ook voor de camera over zijn leven verteld en wat hem allemaal bezig heeft gehouden.

januari 13, 2016

De Rijksoverheid verhoogt de kosten voor gemeenten die voor een inwoner een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)vragen met 25 procent.....  

HOOFDDORP - De Rijksoverheid verhoogt de kosten voor gemeenten die voor een inwoner een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)vragen met 25 procent.

Voor de meeste vrijwilligers in de zorg, welzijn en jeugdwerk is het verplicht om zo’n Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen.

Volgens PvdA-raadslid Fineke Eveleens vergoeden de meeste vrijwilligersorganisaties deze kosten aan hun vrijwilligers, maar door deze prijsstijging is zij bang dat sommige organisaties deze extra kosten niet meer kunnen opbrengen.

januari 12, 2016

Volgens de PvdA Haarlemmermeer kan Hoogwaardig Openbaar Vervoer in het centrum van Hoofddorp
gerealiseerd worden zonder de bereikbaarheid of frequentie van het OV te verstoren.....
 

Volgens de PvdA Haarlemmermeer kan Hoogwaardig Openbaar Vervoer in het centrum van Hoofddorp
gerealiseerd worden zonder de bereikbaarheid of frequentie van het OV te verstoren.

Buslijn 340 van Uithoorn naar Haarlem is zo’n snelle lijn met minder haltes en een hoge frequentie.

Om deze reden komen op de Kruisweg straks twee haltes van buslijn 340 vervallen en worden deze vervangen door één nieuwe halte.

december 2, 2015

Tijdens de afgelopen zomerstorm zijn op de Geniedijk in Hoofddorp zo’n vijftig grote populieren omgewaaid en verwijderd..... 

HOOFDDORP - Tijdens de afgelopen zomerstorm zijn op de Geniedijk in Hoofddorp zo’n vijftig grote populieren omgewaaid en verwijderd.

Nog dit jaar worden veertig iepen op de dijk geplant.

Vanwege de huisvesting van vleermuizen gebeurt dit eerder dan in het bomenvervangingsplan was gepland.

Tijdens de storm zijn in heel Haarlemmermeer meer dan vijfhonderd bomen omgewaaid.

In antwoord op vragen van de PvdA meldt het college van B en W dat niet alle bomen worden vervangen.

november 11, 2015

Volgens PvdA-fractieassistent Bert den Elzen is het Noorderpark in Nieuw-Vennnep door de steile bruggen nu ontoegankelijk voor rolstoelgebruikers.....

HOOFDDORP – Volgens PvdA-fractieassistent Bert den Elzen is het Noorderpark in Nieuw-Vennnep door de steile bruggen nu ontoegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Den Elzen zei dit tijdens de vragensessie in de gemeenteraad.

Hij had van een gehandicapte bewoonster gehoord dat zij met haar hulphond en haar scootmobiel het park niet meer kon bereiken.

Wethouder Marjolein Steffens-van de Water is van mening dat iedereen van het park gebruik moet kunnen maken, maar dat niet gelijk actie ondernomen hoeft te worden.

september 5, 2015

De Haarlemmermeerse fractie van de PvdA is bezorgd over de veiligheid in de Schipholtunnel........

SCHIPHOL - De Haarlemmermeerse fractie van de PvdA is bezorgd over de veiligheid in de Schipholtunnel.

De sociaaldemocraten hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over plannen van Pro Rail om de tunnel bij brandmeldingen toch open te houden.

Volgens Pro Rail-topman Pier Eringa moet iedere melding wel goed onderzocht worden, maar wil hij daarbij niet direct al het treinverkeer stilleggen.

mei 27, 2015

De gemeente heeft sinds dit jaar een groot aantal taken van het Rijk erbij gekregen inzake “het Sociaal Domein”. Het gaat hierbij om voorzieningen en uitkeringen voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.......

HOOFDDORP - De gemeente heeft sinds dit jaar een groot aantal taken van het Rijk erbij gekregen inzake “het Sociaal Domein”.

Het gaat hierbij om voorzieningen en uitkeringen voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, zoals werklozen, moeilijk plaatsbare jongeren en mensen in de voormalige sociale werkvoorziening.

Verder is ook de zorg voor de jeugd en voorzieningen voor mensen met een beperking en ouderen overgeheveld.

mei 13, 2015

Na een bezoek aan Meerlanden op zaterdag 9 mei is de PvdA fractie in Haarlemmermeer van mening dat de afvalinzameling in de gemeente beter kan.....

HAARLEMMERMEER – Na een bezoek aan Meerlanden op zaterdag 9 mei is de PvdA fractie in Haarlemmermeer van mening dat de afvalinzameling in de gemeente beter kan.

Een actievere afvalscheiding zou door Haarlemmermeer niet alleen moeten worden gestimuleerd, maar ook beloond.

maart 14, 2015

Volgens PvdA-fractieassistent Bert den Elzen zijn vele wegwijs- en straatnaamborden in het voorjaar bijna onleesbaar door een groene aanslag.......

HOOFDDORP - Volgens PvdA-fractieassistent Bert den Elzen zijn vele wegwijs- en straatnaamborden in het voorjaar bijna onleesbaar door een groene aanslag.

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag vroeg hij of de leesbaarheid van de betreffende borden kon worden verbeterd.

Wethouder Marjolein Steffens-van de Water van Beheer en Onderhoud beaamt dat verkeersborden goed zichtbaar moeten zijn en verzocht den Elzen om te melden welke specifieke borden hij bedoelt.

Den Elzen zegde toe binnenkort met een concreet overzicht te komen.
 

februari 25, 2015

De lokale fractie van de PvdA wil graag van het college van Haarlemmermeer weten wat het gaat doen aan de veiligheid in de Schipholtunnel.....

HAARLEMMERMEER – De lokale fractie van de PvdA wil graag van het college van Haarlemmermeer weten wat het gaat doen aan de veiligheid in de Schipholtunnel. Aanleiding is een onderzoek van Eén Vandaag en RTV Noord-Holland, waaruit blijkt dat er het nodige mis is met de veiligheid in de verkeerstunnel bij de luchthaven. Oorzaak van deze problemen zou gebrekkig onderhoud door Rijkswaterstaat zijn.

december 20, 2014

Willem Klijn uit Nieuw-Vennep is donderdagavond benoemd als gemeenteraadslid van de gemeente Haarlemmermeer......

HOOFDDORP - Willem Klijn uit Nieuw-Vennep is donderdagavond benoemd als gemeenteraadslid van de gemeente Haarlemmermeer.

Hij volgt in de fractie van de PvdA de heer Fouad Sidali op, die wethouder is geworden in Culemborg.

Willem Klijn stond tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen  als zevende op de lijst van de PvdA en heeft al ruime ervaring als fractieassistent bij deze partij.

augustus 5, 2014

Naar aanleiding van een groot aantal verkeersongevallen, dat heeft plaatsgevonden op de Taurusavenue in Hoofddorp, heeft de PvdA fractie vragen gesteld aan het college van B & W.........

HOOFDDORP – Naar aanleiding van een groot aantal verkeersongevallen, dat heeft plaatsgevonden op de Taurusavenue in Hoofddorp, heeft de PvdA fractie vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Vanaf vorige maand nam het aantal ongelukken volgens de partij schrikbarend toe. Binnen drie weken hebben er 4 verkeersongevallen plaatsgevonden.

maart 7, 2014

Als aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen wordt op MeerRadio van 3 t/m 18 maart is iedere werkdag van 6 tot 7 uur ’s avonds MeerMagazine Vragenuur uitgezonden. Vandaag Chris Vonk van PvdA-Haarlemmermeer……

7 MAART 2014 - Als aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen wordt op MeerRadio van 3 t/m 18 maart is iedere werkdag van 6 tot 7 uur ’s avonds MeerMagazine Vragenuur uitgezonden. Vandaag Chris Vonk van PvdA-Haarlemmermeer……

In MeerMagazine Vragenuur kunnen luisteraars vragen stellen aan Haarlemmermeerse politici. Mail naar: studio@meerradio.nl

Iedere uitzending zal Wim Brik aan de aanwezige politicus deze vragen voorleggen en hem/haar interviewen over de verkiezingscampagne.

Vandaag met Chris Vonk van PvdA-Haarlemmermeer

februari 22, 2014

De PvdA wil dat alle scholen in 2015 gezond zijn. Gezonde scholen zijn rookvrij, verkopen geen gefrituurde snacks of energy drinks en hebben aandacht voor sport en bewegen......

De PvdA wil dat alle scholen in 2015 gezond zijn. Gezonde scholen zijn rookvrij, verkopen geen gefrituurde snacks of energy drinks en hebben aandacht voor sport en bewegen.

Dit staat in een actieplan dat lokale PvdA lijsttrekkers en de PvdA Tweede Kamerfractie donderdag 20 februari in Huizen presenteerden.

Tom Horn, lijsttrekker van de PvdA Haarlemmermeer meldt dat steeds meer kinderen kampen met overgewicht.

december 24, 2013

De PvdA maakt zich zorgen dat in deze tijd van crisis meer inwoners buiten de boot dreigen te vallen. Niet alleen mensen met een minimuminkomen, maar ook zzp’ers zonder opdrachten komen in de financiële problemen....
 

HAARLEMMERMEER - De PvdA maakt zich zorgen dat in deze tijd van crisis meer inwoners buiten de boot dreigen te vallen.
Niet alleen mensen met een minimuminkomen, maar ook zzp’ers zonder opdrachten komen in de financiële problemen.
Als uiterste redmiddel maken zij gebruik van de Voedselbank, die goed samenwerkt met het loket Wet maatschappelijke ondersteuning.
De Voedselbank heeft onlangs in een notitie vijf verbeterpunten aangegeven, die kunnen bijdragen aan het verlichten van de problemen bij hun cliënten.

december 11, 2013

Als het aan de PvdA ligt, dient de provincie een zienswijze in bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het draait in dit geval om het voornemen van het kabinet om toekomstige hoogbouw in Amsterdam aan banden te leggen ten behoeve van de vliegveiligheid rond Schiphol.....

NOORD-HOLLAND - Als het aan de PvdA ligt, dient de provincie een zienswijze in bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het draait in dit geval om het voornemen van het kabinet om toekomstige hoogbouw in Amsterdam aan banden te leggen ten behoeve van de vliegveiligheid rond Schiphol. De partij heeft dinsdag vragen over de kwestie gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. Het kabinet wil per 1 juli een aantal extra beperkingen aan de omgeving opleggen.
 

maart 12, 2013

De PvdA-fractie van Haarlemmermeer wil dat er meer inwoners, die nu werkeloos zijn, aan de slag worden geholpen. Daarvoor is meer aandacht en extra geld nodig om de juiste ondersteuning te bieden....
 

HAARLEMMERMEER - De PvdA-fractie van Haarlemmermeer wil dat er meer inwoners, die nu werkeloos zijn, aan de slag worden geholpen.
Daarvoor is meer aandacht en extra geld nodig om de juiste ondersteuning te bieden.
De notitie Arbeidsmarktbeleid en werkgeversbenadering van het college bevat vele goede plannen, maar speelt nog onvoldoende in op de oplopende werkeloosheid.

maart 5, 2013

De PvdA in Haarlemmermeer heeft zoals in veel andere Nederlandse gemeenten een eigen ombudsteam opgezet.....

HAARLEMMERMEER - De PvdA in Haarlemmermeer heeft zoals in veel andere Nederlandse gemeenten een eigen ombudsteam opgezet.
Een team van tien vrijwilligers komt in actie als inwoners zelf niet meer uit de problemen komen.
De PvdA benadrukt dat het ombudsteam slechts een adviserende en ondersteunende rol heeft. Inwoners blijven zelf verantwoordelijk voor de keuze die ze maken.
De service is er niet alleen voor PvdA-leden. Iedereen kan gebruik maken van de gratis hulp.