MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
MeerRadio Nacht | 00:00 - 06:00
Share |

Content about Televerde

mei 23, 2017

Vastgoedbedrijf Televerde heeft een miljoenenclaim ingediend bij de gemeente Haarlemmermeer.....

HAARLEMMERMEER - Vastgoedbedrijf Televerde heeft een miljoenenclaim ingediend bij de gemeente Haarlemmermeer.

Het dochterbedrijf van vastgoedontwikkelaar Chiphol zegt minimaal 265 miljoen euro schade te hebben geleden door onrechtmatig handelen en het niet nakomen van vastgelegde afspraken door Haarlemmermeer.

Chipshol sloot in 1989 een overeenkomst met Haarlemmermeer over de ontwikkeling van een bedrijventerrein ten zuiden van Badhoevedorp en het tracé voor omlegging van de A9.